Промяна в планирания уъркшоп за "Стереоскопично (3-D) кино, видео и графикa"

  2011-09-11
Поради неочаквани обстоятелства, водещият на уъркшопа Георги Врабчев няма да има възможност да проведе планирания уъркшоп.
Вместо това, той ще изнесе една практически ориентирана лекция, по време на която отново ще запознае участниците с технологията и те ще имат шанса да опитат работата с 3D камера.
Лекцията ще се проведе във вторник, 13.09.2011, от 16:00 до 18:00 часа в Ателие 7 на Националната художествена академия, ул. Шипка 1.
Вход свободен.
За да присъствате на лекцията, моля подайте завка през онлайн формуляра за уъркшоп програмата.
Back

Dr. Maybe Darling

We are at Dr. Maybe Darling” Lab, when she begins giving a lecture on the challenging issue of the decision-making process but as it proceeds, Dr. Darling is confronted with conflicting opinions of scientific and other nature. Her need to get answers on unresolved problems, leads ... more