Мартин Пенев
Мартин Пенев
Мартин Пенев е роден през 1985 г., Стара Загора, България. През 2009г. получава магис¬търска диплома по специалност Теология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. В момента се обучава в магистърската програма Дигитални изкуства в Националната художествена академия, София. Участва с групови проекти в няколко фестивала и събития. Има интереси в областта на медийните изкуства и интерактивните обекти и инсталации.
Back