Габи Шилих
Габи Шилих
Габи Шилих (р. 1977 г. в Кобург, Германия) учи архитектура в Университета за приложни науки в гр. Кобург и завършва с отличие следдипломна квалификация по концептуален дизайн в Щеделшуле (Франкфурт) в класа на проф. Бен ван Беркел. Работи за архитектурни студия в Берлин, Сидни, Франкфурт и Кобург, след което открива собствена изследователска и артистична практика в Берлин. Носител на стипендии и награди, сред които стипендията „ХВП“ на баварското министерство на изследванията, науката и изкуствата, резидентна стипендия в „Академи Шлос Солитуд Щутгарт“, избрана от Стан Алън (Принстън, Ню Йорк), „Ню Йорк Прайз Фелоушип 2008-2009“ на института „Ван Алън“ (Ню Йорк) и стипендията „Артисти  на резиденция“ (Далсасен, Норвегия). Работата на Габи Шилих е насочена към създаването на временни ситуации посредством материални и тактилни интерфейси, които установяват подмолни – често абсурдни – взаимовръзки между тялото и средата, в която то се намира. Настоящите й изследвания са насочени към повторното усвояване на физическото като се използват материални стратегии като културна техника за архитектурна продукция, маневриране между границите между телата, неконструираното и конструираното. Текстилните й процеси зависят от структурата, докато работата се разтваря и затваря в серия от ситуации, постоянно провокирайки реорганизирането на отношението обект-субект-среда.
Back