Dekonstrukt
13.09.2011,20:30, Двор на Академията  

Още от Дерида идва идеята, че отделните части, фрагменти, елементи (не само в писмената реч) на едно цяло могат да придобият друг смисъл, когато се извадят от първоначалния си контекст и още по-различен смисъл, когато биват поставени в друг контекст. Феномен, които отдавна се наблюдава във всички сфери на живота, както и навсякъде в изкуството. Y_NOT (един от създателите и бивш член на бандата Ambient Anarchist), YvesO (Studio Dauhaus) и приятели са dkstrkt - група експериментални артисти, които се занимават с предварителната преработка на аналогови и дигитални произведения на изкуството с цел създаване на нов аудио-визуален продукт: константен процес на съзнателна деконструкция на момента.
http://dekonstrukt.org/
Back