ArtNomadika
ArtNomadika
Група ARTNOMADIKA е сформирана специално  за проекта  „IGEN“ с идея тепърва да се разраства  като част от лаборатория  за колаборации между млади български артисти с интереси и умения в  различни жанрове. Идеята на платформата е в серия от проекти да подложи на преразглеждане мита за Вавилон в съвременната епоха на хибридизиране на изразните средства и `групово` създаване на изкуство!
http://artnomadika.blogspot.com/p/platform.html
Back