Анди Грейдън
Анди Грейдън
Анди Грейдън (р. 1971, Мауи, Хавай) е художник и кинодеец, живеещ и работещ в Берлин. Работата му е концентрирана върху взаимодействието на медии и обкръжение при формирането на лична и социална субективност. Под формата на прожектирани светлинни и видео инсталации, снимки, звуци и архитектурни намеси, пригодени към мястото и контекста, произведенията на Грейдън изследват взаимодействието между феноменални, екологични и социални конструкции, които съставят нашето съставно понятие за място. Грейдън описва много от своите проекти като „научно фантастична екология“, внушавайки, че най-важното са спекулативните потенциали, които циркулират в дадена среда – предположенията и паралелните измерения; реалните и потенциални травми и заличавания; обратите в мащабите и хода на времето; комбинирането на въображаемо и действително съществуване. Работите на Грейдън се опитват да въвлекат бъдещата динамика, скрита в настоящото материално съществуване, приканвайки към трансформиране както на средата, така и на възприемащия субект.
Back