Промяна в планирания уъркшоп за "Стереоскопично (3-D) кино, видео и графикa"

  2011-09-11
Поради неочаквани обстоятелства, водещият на уъркшопа Георги Врабчев няма да има възможност да проведе планирания уъркшоп.
Вместо това, той ще изнесе една практически ориентирана лекция, по време на която отново ще запознае участниците с технологията и те ще имат шанса да опитат работата с 3D камера.
Лекцията ще се проведе във вторник, 13.09.2011, от 16:00 до 18:00 часа в Ателие 7 на Националната художествена академия, ул. Шипка 1.
Вход свободен.
За да присъствате на лекцията, моля подайте завка през онлайн формуляра за уъркшоп програмата.
Back

Др. Може би скъпа
Намираме се в лабораторията на Др. Може би скъпа, когато тя започва да изнася лекция върху предизвикателната тема за процеса на вземане на решения. По време на лекцията Др. Скъпа се сблъсква с противоречащи си мнения от научно и друго естество. Нуждата й да по... more