Контакти

DA Fest
Международeн фестивал за дигитални изкуства

Национална художествена академия
ул. Шипка 1
София 1000


da_fest@nha.bg


Др. Може би скъпа
Намираме се в лабораторията на Др. Може би скъпа, когато тя започва да изнася лекция върху предизвикателната тема за процеса на вземане на решения. По време на лекцията Др. Скъпа се сблъсква с противоречащи си мнения от научно и друго естество. Нуждата й да по... more