Видеомапинг върху стълби
Видеомапинг върху стълби
Магистърска програма по "Фотография" към НХА
Централна сграда на НХА, стълбище между втори и трети етаж

Представянето на видеомапинг върху стълбите е едно предизвикателство за студентите от магистърската програма по „Фотография“ към НХА. Концепцията, върху която групата се обединява е да работим чрез средствата на видеоарта за материализиране на идеите на нашето въображение, породени на пръв поглед от всекидневието и бита, които ни обграждат. Стълбите и действията, свързани с тях като изкачване, слизане, и т.н. ни карат да проектираме въображаеми картини върху съществуващия екран.


Кaмелия Магунска – „Концентрични хипнотични кръгове”
Хипнотични черно-бели кръгове, които се завъртат отново и отново постепенно се концентрират. Повлияни от Marcel Duchamp и неговата Anemic Cinema, тук внезапното оцветяване изкарва същността им, като една по-скоро заигравка с тези повтарящи се завъртания. Цветът балансира идеята за цикличност в последствие и контрира движението.

 
Велина Кокалова -  "Heart in"
Биенето на сърцето е музика. В него има цели тонове, полутонове, четвъртинки, осминки и други. Хората даже не подозират какво влияние оказва биенето на сърцето върху психиката и физическия живот на човека. Сърцата на всички хора са свързани с общия пулс на Космоса, т.е. с космичното сърце. В този смисъл един ритъм съществува в природата.. Засега науката приема, че кръвта при движението си е причина за дейността на сърцето. Всъщност сърцето като физически орган няма сила да тласка артериалната кръв в тялото. Причината за пулса на сърцето се дължи на космичното електричество и магнетизъм, които носят живот. Сърцето на човека бие 72 пъти в минута. Обаче ако отидете на Венера, там сърцето ви ще бие два пъти по-бързо. Там пулсът е по-ускорен.

Ваня Божева – "Новите диви"
Моят поглед върху музикалната "революция" на 2011 год., реплика по Франсис Бейкън.
Те - дивите,те - като символ,те - като липса... "Новите диви" = "новите хора". Нашият личен свят, през техните очи, моите сравнения през техните очи. Картините на един художник бидейки равни на "картините" на едни диви. Поп, рап, ар енд би, комерс, абстракция... Техните творби - видени като шокиращи, абсурдни, гротескни, кошмарни фигури и сюжети. И както според Ф.Б. "най-важната работа на един художник е да задълбочава мистерията", така и тези "нови диви" превръщат света ни в свят на преплетени тайни, дивни ласки и мистерия. А сексът продава, казват...

Елена Цвяткова – „Пътешествие към познанието“

Идеята за моето видео е един експеримент за това как мога да пресъздам моите чувства и моментни състояния чрез заобикалящия ме свят. Идеята дойде съвсем случайно, след като включих видеокамерата в телевизора, в желанието да я използвам като плейър, на екрана на телевизора се получиха тези абстрактни картини. Комбинирано с музиката на Жан Мишел Жар, тези кадри придобиват вече друг смисъл. Те са една интерпретация на вътрешните мисли за собствения живот, а за мен животът се определя като път, който трябва да се извърви, в който има изкачване и слизане (върхове и спадове). По време на това „пътешествие“ възникват безброй въпроси: от постоянно задавания въпрос за смисъла на живота, до това дали и другите са разбрали тайните, които и ти знаеш за живота и дали изпитват страх от неговата сила, сила на безкрайността и неизвестността, сила, която остава дори и след края на твоето „пътешествие“.
 
Борис Янев – „Напразните усилия на … Б. Янев“
- За Усилията ...
- За Успеха на Усилията ...
- За Неуспеха на Усилията ...
- За Смисъла ...
- За Безсмислието ...
- За мен и за вас!

Ивона Начева - "Art Eater"
Идеята на проекта е да покажа на хората в обществото, че изкуството ни е "изчезващ вид" и че ние самите го изяждаме малко по-малко...

Леда Ванева - "Опустошителна разходка"
Един кратък поглед върху агресивната намеса в дадена среда. От една страна това е само бързо преминаване, но от друга - мачкане, унищожение, тишина. Въпросът за различните гледни точки, появил се за краткото време от няколко мигвания.

Лиляна Караджова - "Head Game"
За нарцистичната самоанихилация на клонингите.
Back