Проект 01
Проект 01
01 е музикална играчка. 01 е тренировъчен симулатор за общуване. Интерактивната инсталация е насочена към онзи миг на среща с непознат/пришълец, на откриването, инициативата, импровизацията, имитацията. Общуването е сведено до прост звук. Пред теб стой Обектът. Твой ред е.
Back