Презентация на Арно Фабре
Презентация на Арно Фабре

14.09.2011,19:00 - 20:00, Ателие 7, НХА

Френският художник Арно Фабре ще представи свои изследвания и работи. Еклектична и неподлежаща на класифициране, неговата кариера се простира от работа във ферма и орнитология до фотография, съвременна музика и роботика. Далеч от интереса към технологичния прогрес, той ще разкаже за техническите решения, използвани в някои от неговите звукови инсталации. Всъщност за него техническото майсторство се стъстои в обслужването на даден проект, на поема.

Back