Презентация на Анди Грейдън
13.09.2011,19:00, Ателие 7, НХА

Лекция за шума
Художникът Анди Грейдън представя едновременно дискусия и демонстрация на взаимопроникването на шум, разпад и метаморфоза в работата си, както и най-общо на различни аспекти на изкуството със звук. Осигурени са тапи за уши.
Back