Упражнения върху сценични дилеми
Упражнения върху сценични дилеми

Уъркшоп върху решенията при изпълнение в реално време
Водеща: Жени Аргириу (Гърция)
Четири дни работа в група | Един отворен пърформанс в реално време
12-15.09.2011, 11:00 – 15:00, Ателие 56, НХА, ул. Шипка 1
Пърформанс – презентация на уъркшопа: 15.09.2011, 19:00-20:00

Уъркшопът се основава на тематичния материал на пърформанса „Др. Може би, скъпа“ и се занимава с обективните и субективните елементи, които влияят на решенията ни.

Нашите факти за да преразгледаме „Спонтанността“ и „Автентичността“ ще бъдат:
Различни проблеми-дилеми-решения;
Различни хора и култури;
Различни социални и политически условия;

Ще изследваме импровизацията, свързана с критериите за вземане на решение, както като отделен индивид, така и като член на група в (а) общо пространство, реално или дигитално и (б) общо време, реално или идеално. Употребата на технологични средства ще бъде приложена изключително в материалите, които се случват на живо, както и с обработка в реално време.

Чрез прости инструкции ще разсъждаваме върху въпроси като:
Как мислим, когато импровизираме? Какво означават работата в екип и сътрудничеството? Как действам и как се въздържам от действие при групова импровизация? Колко съзнателни са тези решения? Мога ли да действам и да наблюдавам едновременно? Как избягвам предубежденията, самоцензурата и нарцисизма? Как упражнявам себе си така че тяло, технология, време и пространство се обединяват и оформят творба в момента?

„Упражнения върху сценични дилеми“ е насочено към хора, желаещи да вземат активно участие в група в публично представление. Уъркшопът включва организиране на пърформанс, изпълнение и приготвяне, създаване с непознатите дилеми, които импровизацията налага. 

Изпълнители, програмисти, музиканти, визуални артисти, дизайнери на осветлението и хора, които се интересуват от идеята са добре дошли.

Back