Проект: Застрашена китара
Проект: Застрашена китара

14.09.2011, 20:00,  Галерия Академия


На своят хибриден интерактивен инструмент „застрашена китара“ Ханс Тамен ще изнесе „Спиралии” – работа, състояща се от независими гласове, извлечени от китарата с помощта на странни пособия като магнити, електрически самобръсначки, затоплящи възглавнички, клечки, камъни и др. Обработени чрез създадения от него софтуер и с необичаен подход към китарно инсталирания софтуер, тези звуци се трансформират в един чужд свят на странни текстури и дразнещи евклидови ритми. Привидно хаотични, с помощта на на пръв поглед независими един от друг, но свързани с под повърхността детайли, те биват втъкани един в друг като лабиринт от безкрайна сложност.

Back