Формуляр за участие в програма от уъркшопи DA Fest

Национална художествена академия, 12-16.09.2011


Краен срок за кандидатстване: 1 септември 2011


Др. Може би скъпа
Намираме се в лабораторията на Др. Може би скъпа, когато тя започва да изнася лекция върху предизвикателната тема за процеса на вземане на решения. По време на лекцията Др. Скъпа се сблъсква с противоречащи си мнения от научно и друго естество. Нуждата й да по... more